نویسنده = دهقانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-40

10.22108/jhr.2016.20895

هادی بیاتی؛ محمدحسن رازنهان؛ رضا دهقانی