نویسنده = بادامچی، حسین
تعداد مقالات: 2
2. نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-36

10.22108/jhr.2016.21106

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری