نویسنده = رازنهان، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-40

10.22108/jhr.2016.20895

هادی بیاتی؛ محمدحسن رازنهان؛ رضا دهقانی


2. بررسی جرائم اقتصادی در دوره‌ ناصری (1264 تا 1313ق/۱۸۴۷ تا ۱۸۹۶م)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-82

مریم منصوری؛ هادی بیاتی؛ محمدحسن رازنهان