نویسنده = خسروی، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-22

محمدامیر شیخ نوری؛ ابوذر خسروی