نویسنده = لرستانی، صفدر
تعداد مقالات: 1
1. تأسیس انجمن‌های خیریه و مدارس ایرانی در عشق‌آباد و تاشکند در دوره قاجار 1325 ق تا 1345 ق/1907 تا 1927م

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-18

صفدر لرستانی؛ علیرضا علی صوفی؛ آرزو رمضانی