نویسنده = غلامی فیروزجائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخی سیاست‌های اقتصادی- دینی رسول خدا(ص) در مدینه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 71-88

عبدالرفیع رحیمی؛ علی غلامی فیروزجائی