نویسنده = سعیدی نیا، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-42

حبیب الله سعیدی نیا؛ عبدالزراق ملکی