نویسنده = عزیزخواه، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. مخالفت‌ها علیه میلسپو در ایران ( 1323 تا 1321ش/۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴م)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 97-110

کریم سلیمانی دهکردی؛ جمیله عزیزخواه