نویسنده = سالاری شادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی روایات ابوالحسن مدائنی در تاریخ طبری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 49-72

علی سالاری شادی