نویسنده = خدادادی، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-86

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی