نویسنده = حسینیان مقدم، حسین
تعداد مقالات: 2
2. تعاملات سیاسی زیدیان و حسنیان (درقیام های مشترک176-145 ه.ق / 792-762 م )

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-90

روح الله توحیدی نیا؛ حسین حسینیان مقدم