نویسنده = زارعی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-62

محمد ابراهیم زارعی؛ سید فضل اله میردهقان اشکذری