نویسنده = موسی تبار، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر شناخت مجموعه ارسلان جاذب در دوره غزنوی در سنگ بست

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-120

احمد صالحی کاخکی؛ نجمه موسی تبار