نویسنده = علی صوفی، علی رضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jhr.2019.116058.1682

علی رضا علی صوفی؛ محمدرضا عسکرانی؛ محمدرضا صادقی


2. واکاوی زمینه‌ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو 1285 تا 1297ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۱۸م

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

محمد نایب پور؛ علیرضا علی صوفی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ سیروان خسروزاده


3. تأسیس انجمن‌های خیریه و مدارس ایرانی در عشق‌آباد و تاشکند در دوره قاجار 1325 ق تا 1345 ق/1907 تا 1927م

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-18

صفدر لرستانی؛ علیرضا علی صوفی؛ آرزو رمضانی