نویسنده = رئیس السادات، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-68

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی