نویسنده = پیری، محمد
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر شبه قاره هند بر رقابتهای روس و انگلیس در فلات شرقی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 57-70

محمد پیری؛ محمدرضا عسکرانی


4. حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سرابندی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-34

جلیل نائبیان؛ محمدامیر شیخ نوری؛ محمد پیری