نویسنده = عسکرانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jhr.2019.116058.1682

علی رضا علی صوفی؛ محمدرضا عسکرانی؛ محمدرضا صادقی


3. تأثیر شبه قاره هند بر رقابتهای روس و انگلیس در فلات شرقی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 57-70

محمد پیری؛ محمدرضا عسکرانی