نویسنده = احمدی، فرج الله
تعداد مقالات: 1
1. رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-26

فرج الله احمدی؛ ستاره اسلامی