نویسنده = صابری، شیدا
تعداد مقالات: 1
1. بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

شیدا صابری؛ محمدامیر شیخ نوری