نویسنده = کریمی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه بیزانس در سیاست خارجی ایلخانان (736-656 هـ. ق / 1335-1258م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-76

علیرضا کریمی؛ علی اصغر چاهیان


2. قراوناس عراقی و نقش آن‌ها در تحولات عصر ایلخانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-112

علیرضا کریمی؛ توحید شریفی