نویسنده = هادیان، کورش
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 29-58

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان


2. جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-18

حسین میرجعفری؛ کورش هادیان