نویسنده = عزیزی، حسین
تعداد مقالات: 4
2. مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-200

10.22108/jhr.2017.21702

حسین عزیزی


3. جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاری اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-102

حسین عزیزی