نویسنده = رحیمی، عبدالرفیع
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاریخی سیاست‌های اقتصادی- دینی رسول خدا(ص) در مدینه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 71-88

عبدالرفیع رحیمی؛ علی غلامی فیروزجائی


3. تحلیل و نقش رقابت‌های حمدانی ـ بریدی در رشد و ارتقای آل‌بویه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-40

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ عبدالرفیع رحیمی