نویسنده = یوسف جمالی، محمد کریم
تعداد مقالات: 5
1. پیشینۀ چنگ ساسانی و مقایسۀ آن در دیگر تمدن های خاور نزدیک باستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-75

10.22108/jhr.2019.114993.1627

کیوان حاجیان؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری


2. روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-39

10.22108/jhr.2018.100495.0

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


3. نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2017.76519

مهناز بابایی توسکی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


5. نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-52

محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ علی اکبر شهابادی