نویسنده = ثواقب، جهانبخش
تعداد مقالات: 8
4. تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22108/jhr.2016.20894

جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی


5. نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-48

فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب


8. نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-50

جهانبخش ثواقب؛ محمد مهدی روشنفکر