نویسنده = رضوی، سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 5
1. عوامل موثر در ارتقاء جایگاه سیاسی‌اجتماعی شیعیان امامی در ایران دوره سلجوقی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-66

10.22108/jhr.2017.21692

محمدرضا بارانی؛ سید ابوالفضل رضوی؛ هدایت نادریان


2. جایگاه اقتصادی و اجتماعی اصفهان در عصر فرمانروایی مغول‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-92

10.22108/jhr.2017.21392

سید ابوالفضل رضوی؛ محمد حسین فروغی


3. پوربها و نقد نظام اقتصادی ایلخانان (654 تا 694ق/1256 تا 1296م)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 41-56

سید ابوالفضل رضوی


4. نظام پولی در عصر ایلخانان (736-654 هـ.ق و 1238-1256 میلادی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 65-86

سید ابوالفضل رضوی


5. جایگاه بازاریان در اقتصاد و جامعه عصر ایلخانان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-66

سید ابوالفضل رضوی