نویسنده = میرجعفری، حسین
تعداد مقالات: 4
1. مزارات بیلانکوه تبریز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-22

حسین میرجعفری؛ مهدی بزاز دستفروش


2. بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-126

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری


3. نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-16

حسین میرجعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر کجباف؛ محمد شورمیج


4. جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-18

حسین میرجعفری؛ کورش هادیان