نویسنده = بوشاسب گوشه، فیض الله
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-133

10.22108/jhr.2018.108832.1320

اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2017.76519

مهناز بابایی توسکی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


3. بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 219-236

10.22108/jhr.2017.83569

شکوفه حسن پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه