نویسنده = چلونگر، محمد علی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های اصحاب نیشابوری و قمی ائمه(ع) در باب امامت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-50

10.22108/jhr.2017.21680

مجید صادقانی؛ محمدعلی چلونگر؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محسن صمدانیان


4. طریقت های صوفیه عاملی همگرا در نزدیکی کُردها به تشیع در چند قرن اخیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 17-42

اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ کیومرث عظیمی


5. پژوهشی در فرهنگنامه‌های تاریخی نوشته شده در قلمرو ممالیک (648- 922هـ)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-72

مصطفی پیرمرادیان؛ محمدعلی چلونگر؛ محمد قزوینی


6. تاریخنگاری نادرمیرزا قاجار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-40

محمدعلی چلونگر؛ سجاد حسینی


8. تبیین مواضع قبطیان مسیحی در برابر هجوم مسلمانان به مصر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 19-32

محمدعلی چلونگر؛ مریم سلیمانی