نویسنده = فیاض انوش، ابوالحسن
تعداد مقالات: 6
2. بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2018.104890.1156

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


3. گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-120

10.22108/jhr.2017.104528.1145

ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری


4. کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری ام‌اس در منطقه پیربکران (1345تا1395ش/1966تا2016م)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-113

10.22108/jhr.2017.21785

ولی الله مسیبی؛ علی اکبر جعفری؛ ابوالحسن فیاض انوش


5. میرحسین میبدی (مقتول:911 هـ ق)یک بازشناسی تاریخی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 93-116

ابوالحسن فیاض انوش