نویسنده = ایمان پور، محمد تقی
تعداد مقالات: 2
1. شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره‌ هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

کیومرث علیزاده؛ سیروس نصراله زاده؛ محمد تقی ایمان پور


2. بررسی رابطه مادها و پارس‌ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-86

محمدتقی ایمان پور؛ راضیه قصاب زاده