نویسنده = ترابی فارسانی، سهیلا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-133

10.22108/jhr.2018.108832.1320

اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. تحلیل آماری رفتارشناسی قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسلام(ص)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 229-245

10.22108/jhr.2017.104233.1136

اعظم مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ مصطفی پیرمرادیان


4. بررسی شکست ساسانیان در جنگ ذوقار با تکیه بر نظریه‌های جامعهشناسی جنگ

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-116

10.22108/jhr.2017.21698

مریم حسن پور هفشجانی؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی