تبیین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نهادهای جدید (آموزش و مطبوعات) در ایران و نقش این عوامل در شکل‌گیری زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران (۱۳۳۲ تا 1357 ش/1953 تا ۱۹۷۹ م)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تاریخ قرن اخیر ایران، همواره متاثر از درآمدهای ناشی از نفت بوده است. به نظر می‌رسد، بررسی تغییرات و تحولات این سال‌ها بدون توجه به جایگاه نفت و تاثیر آن در عرصه‌های گوناگون، عملی مشکل یا غیر ممکن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش نفت در شکل‌گیری زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران است تا از زاویه‌ای نو، بخشی از علل و عوامل شکل‌گیری و وقوع انقلاب در ایران تبیین شود. با استفاده از دو متغیر واسطهِ آموزش و مطبوعات، درآمدهای نفتی ارتقاء ادراک عمومی و سطح آگاهی جمعی مردم ایران را باعث شد. این امر نقش مهمی در به وجود آمدن بسترهای سیاسی و اجتماعی و روانی لازم، برای شکل‌گیری و وقوع انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد که نارضایتی عمیق یکی از مهم‌ترین آنان بود. در این پژوهش، روش شرح و تبیین (Explanation ) به کار گرفته شده و به فراخور، از منابع مختلف تاریخی مانند اسناد، کتاب‌ها، مقالات و نشریات استفاده شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Oil Revenues in the Formation of new Institutions (Education and Press) and their Effects on Backgrounds of Iran's Islamic Revolution (1953-1979 A.D)

نویسندگان [English]

  • morteza dehqannejad
  • aliakbar kajbaf
  • abdalkazem mojtabazadeh
University of Isfahan
چکیده [English]

The contemporary history of Iran has been influenced by oil revenues. Apparently, the examination of changes of recent years is impossible or at least difficult without the consideration of oil and its effects on different aspects. The present study aims to investigate the role of oil in the backgrounds of Islamic revolution of Iran. In other words, the factors including education, press, revenues of oil and public consciousness had a great influence on political- social backgrounds i.e. discontent for Islamic revolution of Iran. This research is based on historical resources such as documents, books and journals with descriptive- analytical approach.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Pahlavi II
  • Education
  • Press
  • Discontent
  • Islamic Revolution of Iran