بررسی جرائم اقتصادی در دوره‌ ناصری (1264 تا 1313ق/۱۸۴۷ تا ۱۸۹۶م)

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین‌شده، در یک جامعه است. قانون‌شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران‌ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده‌های مهم این دوران، می‌تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه‌های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است جرائم اقتصادی عهد ناصری سنخ­‌شناسی شده و همچنین، نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی، به ویژه نقش دوگانه­ حکومت در آن مشخص شود. در همین راستا، با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه‌ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی عصر ناصری، به سنخ‌شناسی جرائم اقتصادی در این عهد پرداخته شد؛ علاوه‌براین، با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم، تاآنجاکه امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن‌ها نگریسته شد. براساس یافته‌های به‌دست‌آمده از میان گونه‌های مختلف جرائم اقتصادی، قتل با 7/58درصد بیشترین میزان و تریاک‌کشی با 2/0درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. حکومت ناصری اصلی‌ترین عامل اجرایی، در برخورد با مجرمان بود؛ بااین‌حال، خود حکومت به نحوی بستر جرم را مهیا می‌کرد و در بسیاری از مواقع، بر میزان آن‌ نیز می‌افزود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Crimes In The Period Of Nazaret

نویسندگان [English]

  • maryam mansoori
  • hadi bayati
  • mohamad hasan raznahan
University of Kharazmi
چکیده [English]

In Other Words, The Victim Of Crime Or Bad Act And Contrary To The Provisions Specified In A Society. Breaking The Law In One Way Or Another In All Sections Of Society Or Culture There And Just Not Certain. Given The Importance Of Nazareth As A Crucial Moment In History, Investigate The Crime As One Of The Most Important Events Of This Period Can Reveal Its Many Ambiguities In The Fields Of Committing Economic Crimes. Accordingly, In This Study We Try Economic Crimes Testament Naseri Typology And The Role Of Various Factors In This Phenomenon, Particularly In Its Dual Role Of Government Is. Therefore, Relying On Historical Documents And Library Resources Available And The Statistical Analysis Of Crimes Of This Period, The Description Of The Economic Situation Of Naseri Age, The Type Of Economic Crime In The Period Studied And Said Some Of The Factors Contributing To The Occurrence Of This Crime, As Far As Possible From The Viewpoint Of Analytical Thought. According To The Findings Obtained From Different Types Of Economic Crimes, The Murder Of A 7/58%, The Highest Rate Of Opium Drawing 2/0% Were Allocated To The Lowest. Although The Government Of Nazareth Was The Main Cause Of Action In Dealing With Criminals However Its Way To Provide Mass Media, And In Many Cases They Are Also Added On.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : British Royal Bank
  • Kermanshah
  • merchants
  • Ismael Khan
  • Financial Relations
  • economic