بانک شاهی کرمانشاه و تأثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده

بانک شاهی کرمانشاه یکی از شعبه‌های بانک شاهنشاهی بود که در سال 1320 ق/1902 م، با مدیریت لوئی رابینو ((Louis Rabino افتتاح شد. از خدمات اساسی این بانک، پرداخت وام و نقل و انتقال وجوه بود. مردم با داشتن ضامن معتبر یا گرو گذاشتن قبالۀ ملک و منزل، به راحتی می‌توانستند از این تسهیلات بهره ببرند. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه‌ای، تلاش شده است تا ضمن واکاوی ساختار و عملکرد بانک شاهی کرمانشاه، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فعالیت بانک چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد کرمانشاه به همراه داشته است. نویسندگان مقاله پس از بازخوانی اسناد متعدد، به این نتیجه دست یافته‌اند که این شعبه با وجود تأثیر مثبت در رونق امور تجاری و اقتصادی، در بلندمدت نتایج منفی برای کرمانشاه در پی داشت. وابستگی تجار به وام‌­های بانکی و ناتوانی آنان در وصول بدهی‌ها، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایۀ آنان را منجر شد. بانک افزون بر خارج کردن تجار از سیستم تجارت داخلی و خارجی، با مصادرۀ املاک و زمین‌های تجار و دیگر سرمایه‌داران، به صورت غیرمستقیم، نفوذ خود را در این ایالت حساس مرزی توسعه و تحکیم بخشید. از سوی دیگر، بانک با حمایت کردن از اقدامات ناشایست کارمندان ایرانی شعبۀ کرمانشاه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقشار مختلف کرمانشاه وارد کرد. این امر باعث شد، تا مردم برای بهره بردن از حمایت دولت‌های بیگانه، تحت تابعیت آنان قرار گیرند. این مسئله بحران هویت فرهنگی را به وجود آورد که با حضور انگلیسی‌ها و ورود کالاهای خارجی تشدید یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Royal Bank of Kermanshah and its Influence on Society and Economy in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • bagherali adelfar 1
  • zahra nadi 2
1 Imam Khomeini International University, Qazvin.
2 Imam Khomeini International University, Qazvin.
چکیده [English]

The royal Bank of Kermanshah, established in 1902 A.D and managed by Louis Robin, was one of the branches of such banks. The main function of such bank was granting of loans and transferring the funds. The ordinary people could use such services by valid guarantee and bail on house. This essay tries to analyze the function and the economic and social effects of royal bank in Kermanshah province based on documents and library references with the descriptive – analytical approach. The outcome of this study reveals that such bank had negative long term consequences despite of its positive effects on economic expansion in Kermanshah. The merchants faced the bankruptcy and the loss of their capitals due to their inability for paying the debts of loans. Consequently, the bank developed its indirect influence in this strategic province by the confiscation of Merchant's lands. Furthermore, the bank caused social irreparable damages by supporting its Iranian employees and their inappropriate actions. This issue not only concluded that Iranian people to take foreign nationality in order to take advantages of foreign countries' support but also led to the cultural identity crisis because of the presence of England and foreign commodities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : British Royal Bank
  • Kermanshah
  • merchants
  • Ismael Khan
  • Financial Relations
  • economic