چرایی توجه قدرتهای درگیر در جنگ جهانی دوم نسبت به بویراحمدی ها

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
در پی اشغال ایران توسط متّفقین، حکومت رضاشاه در شهریور 1320 هـ.ش سقوط کرد. از جمله پیامدهای این سقوط، احیاء قدرت خوانین بود. عبدالله‌خان ضرغام‌پور به عنوان قدرتمندترین خان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌هایی از دو استان مهم آن روز؛ یعنی، خوزستان و فارس، مورد توجه دولت‌های درگیر در جنگ جهانی (آلمان و انگلیس) قرار می‌گیرد. تلاش بخشی از احزاب و گروه‌های طرفدار آلمان در قالب ستون پنجم، برای ایجاد جبهه‌ای جنگی در جنوب، متشکل از عشایر و ایلات(بویراحمدی، قشقایی و بختیاری) و نظامیان، منجر به واکنش همراه با وحشت انگلیسی‌ها می‌شود. اصلی‌ترین هدف ستون پنجم، هدف قراردادن تأسیسات نفتی و ناامن کردن خطوط مواصلاتی بود. انگلیسی‌ها که از گذشته، خود را صاحب و مالک مناطق نفت‌خیز می‌دانستند و در این زمان، جزء اشغال‌گران اصلی ایران بودند، تمامی مساعی خود را به‌کار گرفتند تا مانع از شکل‌گیری جبهۀ جدید علیه خود شوند. ایجاد اختلاف میان خوانین بویراحمد، به‌ویژه برادران ضرغام‌پور، حمایت از خوانین و کلانتران هم‌پیمان خود در مقابل عبدالله‌خان و مهم‌تر از همه، هدایت قدرت خوانین و عشایر به سمت استان اصفهان و راه‌اندازی جنگ سمیرم بود، تا از این طریق، امنیت لوله‌های نفت و خطوط مواصلاتی متفقین را حفظ نمایند؛ اما حضور جاسوسان آلمانی در منطقۀ بویراحمد، پس از حادثۀ سمیرم، نگرانی مجدد انگلیسی‌ها را فراهم آورد. این بار توجه قدرت‌های بین‌المللی، ملی و محلی متوجه بویراحمد و عبدالله‌خان ضرغام‌پور گردید که سرانجام آن، منتهی به پیمان «چم‌چیت» شد. پیمانی که سرنوشت جاسوسان آلمانی را رقم زد و نگرانی انگلیس را نسبت به آلمان و ستون پنجم آن به پایان رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The causes of the power's attention involved in World War II to Boyer-Ahmad

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi roushanfekr
  • mohammad mehdi moradi khalaj
shiraz university
چکیده [English]

Abstract
following the occupation of Iran by Allied, Reza Shah's regime in Shahrivar 1320 AH (September, 1941 AD) crashed. Among the consequences of this fall one case was revival of the Khans power.
Abdullah Khan Zrghampoor as the most powerful Khan Among Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad tribes - that they lived In some parts of the of two major provinces At that time ,means Khuzestan and Fars -, was considered by the states involved in the World War ( Germany and britain ).
Efforts of groups and parties in the form of pro-German fifth column, to make war on the southern front,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Boyer
  • Keywords : Boyer-Ahmadi
  • Ahmadi
  • Britain
  • Germany
  • abdollahkhan Zrghampoor
  • World War II
  • P. Cham chyt