دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیت‌یابی حکومت حسن بن زید علوی (270-250 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/jhr.2020.123120.1983

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


2. ملاحظاتی در باب نمود اعتقاد به «احکام نجوم» در تاریخ‌نگاری ابوحنیفه دینوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22108/jhr.2020.123346.1990

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز


4. تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت پیرامون قصه ابومسلم‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22108/jhr.2020.121795.1940

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ سید علی اصغر سلطانی


5. بررسی تأثیرات اصلاحات ارضی 1357- 1341 ش/ 1978-1962م بر جمعیت شهری؛ مطالعه موردی ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22108/jhr.2020.124481.2049

مریم قلیجی؛ مرتضی نورائی