تعداد مقالات: 350
9. نسخه کامل نشریه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393


10. نسخه کامل

دوره 7، شماره 1، بهار 1394


11. نسخه کامل مجله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394


13. نسخه کامل نشریه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394


18. نگاهی به وضعیت کنیزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-18

غلامحسین زرگری نژاد؛ نرگس علیپور


19. جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-18

حسین میرجعفری؛ کورش هادیان


20. بنیاد شهروندی در شهر فرنگ‌های ایران عهد سلوکیان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-20

سید اصغر محمود آبادی؛ سید محسن قائم مقامی


21. نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-16

حسین میرجعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر کجباف؛ محمد شورمیج


22. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 1-24

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی