موضوعات = تاریخ ایران باستان
تعداد مقالات: 36
2. ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایلام

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2018.108652.1302

خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی


4. مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 179-202

10.22108/jhr.2017.102738.1077

علی یزدانی راد؛ عاطفه رنجبر جمال آبادی


5. نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2017.76519

مهناز بابایی توسکی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


7. پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-176

10.22108/jhr.2017.76500

پرویز حسین طلائی؛ محمد ملکی


10. اعراب و شاهزاده‌نشین عربی خاراسن در دولت اشکانیان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2016.21110

محمدکریم یوسف جمالی؛ علی اصغر محمودآبادی؛ عادی سعیداوی


11. نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-36

10.22108/jhr.2016.21106

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری


15. راه‌های ارتباطی خشکی در دوره هخامنشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-58

10.22108/jhr.2016.21112

سهم الدین خزائی


16. واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-60

حمیدرضا پاشازانوس؛ احسان افکنده


18. شواهد باستان‌شناختی جدید از حضور تاریخی اقوام سکایی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-32

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو


19. بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 109-124

علی اصغر میرزایی


20. شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره‌ هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

کیومرث علیزاده؛ سیروس نصراله زاده؛ محمد تقی ایمان پور


21. شکل گیری نخستین بنیان های جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردی دینی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-84

اسماعیل سنگاری؛ علی رضا کرباسی


22. بررسی استقرارهای دهستان رستاق بر اساس اسناد مکتوب و داده‎های باستانشناسی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-62

محمد ابراهیم زارعی؛ سید فضل اله میردهقان اشکذری


24. شاهنشاهی هخامنشی و تجارتخانه اگیبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-92

علی اصغر میرزایی


25. نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-52

محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ علی اکبر شهابادی