موضوعات = تاریخ ایران اسلامی تا پایان زندیه
تعداد مقالات: 107
2. بررسی نقش سیاسی و نظامی پهلوانان درحکومت آل مظفر

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-40

10.22108/jhr.2020.119566.1837

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد


3. نقش گروه قرااوناس در تعاملات سیاسی و نظامی حکومت تیموریان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-75

10.22108/jhr.2020.120523.1891

علیرضا ساریجلو؛ محسن بهرام نژاد


5. ظهور و سقوط طغرل کافرنعمت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-109

10.22108/jhr.2019.114377.1593

محسن مومنی


7. تبارشناسی طنز پارسی در ﭘﻬﻨﮥ تاریخ ایران پس از اسلام

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-124

10.22108/jhr.2018.83561.0

ذبیح الله فتحی فتح؛ محمدحسین نیکدار اصل؛ اصغر میرفردی


8. ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

10.22108/jhr.2018.105653.1184

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد


9. روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-39

10.22108/jhr.2018.100495.0

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


10. تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-59

10.22108/jhr.2017.103865.1121

علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری


11. گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-120

10.22108/jhr.2017.104528.1145

ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری


14. تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-77

10.22108/jhr.2017.100483

مینا خادم الفقرا؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین؛ محمد ابراهیم ایرج پور


15. خاندان برسقی و تحولات عصر سلجوقی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-127

10.22108/jhr.2017.83577

محسن رحمتی


16. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


17. پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-118

10.22108/jhr.2017.22088

احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد


18. واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

10.22108/jhr.2017.22084

علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر


20. عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 237-252

10.22108/jhr.2017.75973

هوشنگ خسروبیگی؛ جمشید نوروزی


23. بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 219-236

10.22108/jhr.2017.83569

شکوفه حسن پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه


24. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-194

10.22108/jhr.2017.22092

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری