کلیدواژه‌ها = پهلوی اول
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان‌آباد عراق (1324تا1360ق/1906تا1941م)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-99

10.22108/jhr.2018.106517.1228

مهدی جیریائی؛ حسین مفتخری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی


2. بررسی کارکرد‌های تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-94

10.22108/jhr.2017.76384

عبدالله متولی؛ شبنم حسین آبادی فراهانی