کلیدواژه‌ها = داریوش اول
تعداد مقالات: 3
1. راه‌های ارتباطی خشکی در دوره هخامنشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-58

10.22108/jhr.2016.21112

سهم الدین خزائی


3. شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره‌ هخامنشی در مقایسه با تخت‌جمشید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

کیومرث علیزاده؛ سیروس نصراله زاده؛ محمد تقی ایمان پور