کلیدواژه‌ها = بریتانیا
تعداد مقالات: 3
2. ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس عراق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-42

10.22108/jhr.2017.100479.0

نورالدین نعمتی؛ علیرضا الزیادی


3. رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-26

فرج الله احمدی؛ ستاره اسلامی