کلیدواژه‌ها = غزنویان
تعداد مقالات: 8
1. ظهور و سقوط طغرل کافرنعمت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-109

10.22108/jhr.2019.114377.1593

محسن مومنی


2. عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 237-252

10.22108/jhr.2017.75973

هوشنگ خسروبیگی؛ جمشید نوروزی


3. پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-118

10.22108/jhr.2017.22088

احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد


6. ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-36

محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری


7. بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 113-130

قاسم صحرائی؛ مریم میرزایی مقدم


8. بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-92

قاسم صحرائی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان