کلیدواژه‌ها = داریوش
تعداد مقالات: 3
1. شاهنشاهی هخامنشی و تجارتخانه اگیبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-92

علی اصغر میرزایی


2. بررسی و تطبیق چند جاینام و طایفه در لرستان در نبرد داریوش و وه‌یزدات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 137-146

بهزاد معینی سام؛ علیرضا باژدان


3. بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 81-92

سید محسن قائم مقامی