کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 10
1. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیت‌یابی حکومت حسن بن زید علوی (270-250 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/jhr.2020.123120.1983

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


4. نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-36

10.22108/jhr.2016.21106

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری


5. زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-52

عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری


8. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 1-24

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی


9. بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 81-92

سید محسن قائم مقامی