کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 30
-22. روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-39

10.22108/jhr.2018.100495.0

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


-21. تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-59

10.22108/jhr.2017.103865.1121

علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری


-20. ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

10.22108/jhr.2018.105653.1184

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد


-19. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


-18. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-194

10.22108/jhr.2017.22092

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


-16. تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22108/jhr.2016.20894

جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی


-14. روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-94

10.22108/jhr.2016.20898

مظهر ادوای؛ بشرا دلریش


-13. نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-48

فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب


-12. انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-88

انسیه حسینی شریف؛ حمید حاجیان پور


-11. تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393

الهام نقیبی؛ علی اکبر تشکری


-10. نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-68

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی


-9. نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-48

علی اخضری؛ علی اکبر کجباف


-7. بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلالة دوم 945 -780 هـ.ق/ 1538- 1378 م)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-78

محرم قلی زاده؛ کورش صالحی


-6. تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 29-58

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان


-3. بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-126

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری


-1. منصب ناظر بیوتات در دوره صفویه (از شاه عباس اول تا سقوط صفویه)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 115-134

محمدامین نژدنجفیان؛ محمدرضا مهدی عباس اباد


0. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 25-44

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی