کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 30
3. روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دورﮤ شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا1722م)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-39

10.22108/jhr.2018.100495.0

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


4. تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-59

10.22108/jhr.2017.103865.1121

علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری


5. ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

10.22108/jhr.2018.105653.1184

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد


6. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


7. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-194

10.22108/jhr.2017.22092

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


9. تحلیل زمینه‌های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22108/jhr.2016.20894

جهانبخش ثواقب؛ طاهره زکیئی


11. روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-94

10.22108/jhr.2016.20898

مظهر ادوای؛ بشرا دلریش


12. نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-48

فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب


13. انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-88

انسیه حسینی شریف؛ حمید حاجیان پور


14. تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393

الهام نقیبی؛ علی اکبر تشکری


15. نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-68

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی


16. نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-48

علی اخضری؛ علی اکبر کجباف


18. بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلالة دوم 945 -780 هـ.ق/ 1538- 1378 م)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-78

محرم قلی زاده؛ کورش صالحی


19. تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 29-58

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان


22. بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-126

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری


24. منصب ناظر بیوتات در دوره صفویه (از شاه عباس اول تا سقوط صفویه)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 115-134

محمدامین نژدنجفیان؛ محمدرضا مهدی عباس اباد


25. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 25-44

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی