کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 2
1. بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 113-130

قاسم صحرائی؛ مریم میرزایی مقدم


2. بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-92

قاسم صحرائی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان