کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 2
1. تعامل دین ودولت در دوره شاه صفی؛ مطالعه موردی علی نقی کمره ای (1060-953 ق.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2016.20899

انسیه سادات حسینی شریف؛ محمد علی رنجبر